Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 16-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 10601/16-09-2020

ΑΡΙΘΜ.ΠΙΝΑΚΑ:1/2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

1η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 16η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020

 [Πρόσκληση: 1/2020 (Αριθ. Πρωτ.:10150/08-09-2020)]

{Αποφάσεις: 1-3}

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του  Δήμου Θάσου οικ. έτους 2021.

 

1

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θάσου  οικ. έτους 2021.
Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του  Δήμου Θάσου οικ. έτους 2021. 2 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην συνεδρίαση για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 2021.
Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  του  Δήμου Θάσου οικ. έτους 2021.

 

3 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Θάσου  οικ. έτους 2021.

 

Θάσος, 16-09-2020

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου

 Κυριακίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Θάσου