Δήμος Θάσου


Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ