Δήμος Θάσου


Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

 Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΘΜ1

 

950,00€               (50τ.μ.*19€/τ.μ.) Αναψυκτήριο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
2 Α1 3.200,00€            (200 τ.μ.*16€/τ.μ.) Καρνάγιο1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
3 Κ2

 

1.500,00€ Καρνάγιο1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ

 

4 Α2

 

1.600,00€            (100 τ.μ.*16€/τ.μ.) Καρνάγιο2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
5 Κ2 1.500,00€ Καρνάγιο2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
6 Α3 3.200,00€            (200 τ.μ.*16€/τ.μ.) Κάμπινγκ Πρίνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
7 Κ3 1.500,00€ Κάμπινγκ

Πρίνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
8 Α4 3.575,00€            (275 τ.μ.*13€/τ.μ.) Στένωμα ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
9 Κ4 1.500,00€ Στένωμα ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
10 Α5 1.600,00€            (100 τ.μ.*16€/τ.μ.) Φαρί ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ
11 Κ5 1.500,00€ Φαρί ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ
12 ΘΜ2

 

800,00€               (50τ.μ.*16€/τ.μ.) Πλατάνες ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ
13 ΘΜ3

 

950,00€               (50τ.μ.*19€/τ.μ.) Πευκάρι ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
14 Α6 1.900,00€               (100τ.μ.*19€/τ.μ.) Μικρός Ρωσσογκρεμός ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
15 Α7 9.500,00€               (500τ.μ.*19€/τ.μ.) Γλυκάδι ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

 

*ΘΕΣΗ: ΘΜ = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Α = ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  & Κ = ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θάσου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Iουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0012:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου όπου θα γίνει τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων, στα δημοτικά και τοπικά καταστήματα και στο ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: www. thassos.gr και του «Προγράμματος Δι@ύγεια». Τηλέφωνα: 2593350133 & 2593350145

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΑΛΟΥ 2021 (ΩΓΒΚΩΡΔ-ΜΧΡ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2021 (Ψ665ΩΡΔ-Ω0Σ)

ΑΙΤΗΣΗ1 Αιγιαλού 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 2021 (1)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 2021