Δήμος Θάσου


Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). (1 Θέση Κατηγορίας ΔΕ στο Ειρηνοδικείο Θάσου)

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκ-
παιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν
θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου
Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημια-
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

(1 Θέση Κατηγορίας ΔΕ στο Ειρηνοδικείο Θάσου)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ