Δήμος Θάσου


Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θάσου εντός του 2020

Ο Δήμος Θάσου σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2020, παρέλαβε ακόμη ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικής δαπάνης 107.880€ με ΦΠΑ.

Το ανωτέρω όχημα ολοκληρώνει για το 2020 το πρόγραμμα της Νέας Διοίκησης για την ενίσχυση και ανανέωση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θάσου, συνολικής δαπάνης 647.032€.

Είχαν προηγηθεί:

  • Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα (ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5m3), συνολικής δαπάνης 208.320€ με ΦΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
  • Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με ΦΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
  • Ένα (1) καινούργιο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Όχημα, συνολικής δαπάνης 116.312€ με ΦΠΑ.
  • Ένα (1) καινούργιο Κλαδοθρυμματιστή, συνολικής δαπάνης 23.808€ με ΦΠΑ.
  • Δύο (2) καινούργια μικρά φορτηγά τύπου VAN μονής καμπίνας, συνολικής δαπάνης 41.912€ με ΦΠΑ.

Εκτός των ανωτέρω ο Δήμος Θάσου έχει ήδη εξασφαλισμένες επιχορηγήσεις:

  • Ποσού 165.000,00€ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
  • Ποσού 223.000,00€ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»