Δήμος Θάσου


Προμήθεια 15 μικρών σπιτιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων από το Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ζώων στην περιοχή ευθύνης του, προέβη στην προμήθεια 15 μικρών σπιτιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, στα οποία μπορούν να καταφύγουν και να σιτιστούν τα αδέσποτα ζώα.

Κάθε μικρό σπιτάκι διαθέτει αυτόματη ταΐστρα και ποτίστρα που τροφοδοτείται με την φροντίδα και δαπάνες του Δήμου Θάσου.

Η τοποθέτηση ξεκίνησε από τον οικισμό της Θάσου και σύντομα θα τοποθετηθούν σε όλους τους οικισμούς της Θάσου.

Στόχος του Δήμου Θάσου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων ζώων στην περιοχή ευθύνης του και ο περιορισμός του φαινόμενου των υποσιτισμένων, καχεκτικών και επομένως, περισσότερο ευάλωτων σε ασθένειες ζώων. Παράλληλα, ο Δήμος Θάσου με την συγκεκριμένη ενέργειά του, στοχεύει και  στον περιορισμό της ανάγκης των αδέσποτων ζώων για την αναζήτηση τροφής από άλλες πηγές (π.χ. κάδοι απορριμμάτων), με όλα τα προβλήματα που αυτό επιφέρει.