Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ”

SKM_C284e20102012310