Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2024

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2024.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 (ΡΘ5ΑΩΡΔ-24Τ)