Δήμος Θάσου


«Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2022»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2022.