Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» για το οικονομικό έτος 2022

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενο αρχείο για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου», που αφορά στο οικονομικό έτος 2022.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022