Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός «Κληροδοτήματος Ραξή» για το οικονομικό έτος 2022

Ενημερωθείτε από τo επισυναπτόμενo αρχείο για τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του «Κληροδοτήματος Ραξή», που αφορά στο οικονομικό έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 20-2022 Προϋπολογισμός 2022 «Κληροδοτήματος Ραξή» (Ψ0ΣΡΩΡΔ-ΨΑ4)