Δήμος Θάσου


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θάσου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Θάσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θάσου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θάσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ Χ
2 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25 Χ Χ
 

3

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

 

25

Χ Χ
4 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10 Χ Χ
5 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15 Χ Χ
6 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

 

Περίοδος αιτήσεων: Ενεργή

22183-10.10.2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΔΒΜ (ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΔΒΜ ΘΑΣΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2593350132 / 2593350100

Ταχ. Διεύθυνση: Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004 Email: kkdthassou@hotmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας