Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13-09-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 07-09-2021
Αριθ. Πρωτ.: 13765
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021  Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  την  Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Θεώρηση ερυθράς σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Σωτήρος του Δήμου Θάσου (ΟΤ38 στην υπο σύνταξη ΠΕ στο στάδιο της ΄Β Ανάρτησης).

2. Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ40 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου.

3. Περί χορήγησης άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία Π. ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στα Λιμενάρια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου.

4. Περί γνωμοδότησης επί αιτημάτων Αστυνομίας και Συμβουλίου Κοινότητας Καλλιράχης για την τοποθέτηση σήμανσης στο Δ.Δ. Καλλιράχης.

5. Περί έγκρισης διακοπής ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «ΟΥΖΕΡΙ- ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΘΥΜΑΡΙ» ιδιοκτησίας KOLA GRIDJUS που βρίσκεται στην Παναγία της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου, λόγω έλλειψης βεβαίωσης εγκατάστασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος