Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-05-2022 (3η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 11-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 12241
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μάριο Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 16/5/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 11/9118/30-03-2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου.

2. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Σήμανσης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στα σημεία τοποθέτησης διαδρόμων Seatrack» της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Θάσου.

3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ32 του οικισμού Λιμένα του Δήμου Θάσου.

4. Περί πεζοδρόμησης του παραλιακού Δημοτικού χώρου στο Δ.Δ. Σκάλα Ραχωνίου, από το Ξενοδοχείο Μπαμπατζίκου έως το Δημοτικό Καλογερικό κτήριο.

5. Περί εξετάσεως της αιτήσεως θεραπείας – αιτήσεως ανάκλησης της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

6. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3639/11-2-2022 αιτήσεως θεραπείας της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος