Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-05-2022 (4η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 20-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 13559
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μάριο Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 30/5/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη Τμημάτων Αιγιαλού Δήμου Θάσου προς Δημοπράτηση.

2. Πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού Λιμεναρίων (από την πιτσαρία «ΣΥΝ ΠΛΗΝ» έως την εκκλησία Ευαγγελίστρια).

3. Πεζοδρόμηση τμήματος Δ.Κ. Ποτού Θάσου.

4. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου μετά από αυτοδίκαιη άρση

5. Περί οριστικής ή μη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «BEACH BAR AMMOUDA» ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση Ψιλλή Άμμος Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

6. Έκφραση γνώμης επί της με Α.Π. 12348/12-5-2022 αίτησης της «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

7. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αρίθ. πρωτ. 19276/8-12-2021 αίτησης της κ. Φάλαρη Μαριάνθης.

8. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αρίθ. πρωτ. 9540/1-4-2022 αίτησης του κ. Νικολούδη Ιωάννη.

9. Χορήγηση άδειας, ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Σκάλα Πρίνου της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου».

10. Περί εξετάσεως της αιτήσεως θεραπείας – αιτήσεως ανάκλησης της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

11. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3639/11-2-2022 αιτήσεως θεραπείας της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος