Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-06-2022 (5η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 16-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 15327
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 20/6/2022 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 91 του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου.

2. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της Μπουντή Ευαγγελίας του Παναγιώτη, στο Λιμένα Θάσου του Δήμου.

3. Περί οριστικής ή μη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «BEACH BAR AMMOUDA» ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση Ψιλλή Άμμος Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

4. Περί εξετάσεως της αιτήσεως θεραπείας – αιτήσεως ανάκλησης της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

5. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3639/11-2-2022 αιτήσεως θεραπείας της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος