Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08-07-2022 (7η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 04-07-2022
Αριθ. Πρωτ.: 16532
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί οριστικής ή προσωρινής διακοπής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΝΤΙΝΑ ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη θέση Παχύς Θάσου του Δήμου Θάσου.

2. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων του ΚΟΝΤΟΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, στην Παναγία της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας Θάσου του Δήμου Θάσου.

3. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου, στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

4. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Αποστόλου, στον Παχύ Ραχωνίου Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στη ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Θωμά, στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

6. Χορήγηση άδειας, ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ, στη Θάσο Θάσου της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου.

7. Χορήγηση άδειας, ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ Ο.Ε., στον Ποτό Θεολόγου Θάσου της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

8. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων του ΤΖΑΝΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Χαραλάμπους, στο Λιμένα Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος