Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 01-08-2022 (8η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 27-07-2022
Αριθ. Πρωτ.: 18373
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 01/08/2022 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί οριστικής ή προσωρινής διακοπής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΝΤΙΝΑ ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη θέση Παχύς Θάσου του Δήμου Θάσου.

2. Εξέταση της με αριθ. 10.042/06-04-2022 αίτησης της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για συναίνεση διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό λατομικό χώρο μαρμάρων έκτασης 8,43268 στρεμμάτων, στη θέση «Σαλιάρα» Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου.

3. Περί τροποποίησης της Μελέτης Σήμανσης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στα σημεία τοποθέτησης διαδρόμων Seatrack» της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Θάσου.

4. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της Χριστοδουλάκη Παναγιώτας του Αποστόλου, στο Παχύ Ραχωνίου Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Λαμπρινού Ελένη του Σταματίου , στη Σκάλα Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

6. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία Γ. Πασχάλης & ΣΙΑ Ο.Ε. , στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

7. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον Κεσικιάδη Ηλία του Παναγιώτη, στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

8. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Jenning Sarah Jane στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου του Δήμου Θάσου.

9. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον Φραγκιόγλου Γεώργιο του Παρασκευά , στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

10. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της Πολίτου Παναγιώτας του Συμεών, στη Σκάλα Ποταμιάς της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

11. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «TERRACE» ιδιοκτησίας MIHAYLOV MIHAIL, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

12. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «ΥΨΑΡΙΟΝ» ιδιοκτησίας TSACHEV TODOR, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

13. Πεζοδρόμηση και απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο κοινοτικό δρόμο Σκάλα Καλλιράχης μπροστά από την ταβέρνα «ΜΙΛΤΟΣ» από ιδιοκτησία Σοφίας Πουλοκτσή έως ιδιοκτησία Παναγιώτη Κριτικού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος