Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15-09-2022 (10η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           

ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ                                                                               

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 

Θάσος, 09-09-2022

Αριθ. Πρωτ.: 20697 

Αριθ. Συνεδρ.:10η     

                                                                                                                                                                              

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο

κ. Μαριό Δημήτριο

κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 12:30 μ.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022.
  2. Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων στο στάσιμο εμπόριο των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών.
  3. Περί συναίνεσης ή μη για διάνοιξη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας 120 μέτρων, στη θέση «Γλυφάδα» της Δ. Κ. Θάσου, Δήμου Θάσου.
  4. Περί γνωμοδότησης για την «Αποκατάσταση και Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 44.880,00 τ.μ. στη θέση «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου».
  5. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1907/2-9-2022 αίτησης-γνωστοποίησης του Διαμαντή – Αθανασίου Διαμαντάρα.
  6. Περί ανάκλησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία «CAPTAIN HOOK» ιδιοκτησίας ΛΑΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον Ποτό Θεολόγου του Δήμου Θάσου.
  7. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «TROPICAL» ιδιοκτησίας της εταιρείας Ν.ΜΥΛΩΝΑΣ-Ε.ΚΟΡΔΕΛΗ Ε.Ε. στον Ποτό Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

 

  1. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της Πολίτου Παναγιώτας του Συμεών, στη Σκάλα Ποταμιάς της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.
  2. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «TERRACE» ιδιοκτησίας MIHAYLOV MIHAIL, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.
  3. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «ΥΨΑΡΙΟΝ» ιδιοκτησίας TSACHEV TODOR, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              

Τσολάκης Σταύρος