Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25-10-2022 (11η Συνεδρίαση)

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 19-10-2022
Αριθ. Πρωτ.: 22801
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Τρίτη 25/10/2022 και ώρα 12:30 μ.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων στο στάσιμο εμπόριο των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών.

2. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές- εγκαταστάσεις του Δήμου Θάσου.

3. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6076/04-03-2022 αίτησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείων Λιμεναρίων.

4. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18215/25-07-2022 αίτησης του κ. Ηλιάδη Τριαντάφυλλου.

5. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αρίθ. πρωτ. 17127/12-07-2022 αίτησης της κας Πιτέλη Ευαγγελίας.

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2 μηκοτομής της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Τσαϊρια Λιμένα του Δήμου Θάσου (ΟΤ208, 209, 210).

7. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή των ΟΤ34, 35, 43, 44 του οικισμού Σκάλας Καλλι-ράχης του Δήμου Θάσου.

8. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ εντός τουριστικού καταλύματος στη Σκάλα Παναγίας του Δήμου Θάσου.

9. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της Πολίτου Παναγιώτας του Συμεών, στη Σκάλα Ποταμιάς της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

10. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «TERRACE» ιδιοκτησίας MIHAYLOV MIHAIL, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

11. Περί διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «ΥΨΑΡΙΟΝ» ιδιοκτησίας TSACHEV TODOR, που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος