Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-12-2022 (12η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 15-12-2022
Αριθ. Πρωτ.: 26451
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα 12:30 μ.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσωρινής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, που βρίσκεται στο Θεολόγο του Δήμου Θάσου.

2. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΟΥ)» ιδιοκτησίας ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σχολείου- Γυμνασίου στον Πρίνο Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος