Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-01-2023 (2η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 15-02-2023
Αριθ. Πρωτ.: 2543
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 20/2/2023 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινή διέλευση από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου Θάσου.

2. Περί προσωρινής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, που βρίσκεται στο Θεολόγο του Δήμου Θάσου.

3. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία Α.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ-L.HAXHILARI Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον LORENC HAXHILLARI του Barjam, στη Θάσο Θάσου της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου.

4. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ, στη Σκάλα Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.

5. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) Δ. ΘΑΣΟΥ”.

6. Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος για την κυκλοφοριακή σύνδεση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδος «BLUE DREAM PALACE A.E.» με το τριτεύων Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ν. 69 Λιμένα – Λιμεναρίων , στη Χ.Θ. 34+850 (Δεξιά) και την διαμόρφωση συμβολής με συμβάλλουσα ασφαλτοστρωμένη οδό.

7. Έκφραση γνώμης επι της με Α.Π. 2502/31-01-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Τσολάκη Σταύρου.

8. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στην περιοχή των ΟΤ16 και ΟΤ21 του οικισμού Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου.

9. Τροποποίηση ρυμοτομίας στον οικισμό Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου.
10. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του χώρου ξενοδοχείων στον οικισμό Δασυλ-λίου Πρίνου Δήμου Θάσου για καθορισμό οικοδομικής γραμμής.

11. Έγκριση υψομετρικής μελέτης σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου (ΟΤ53 στην υπό σύνταξη ΠΕ στο στάδιο της Β΄ Ανάρτησης).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος