Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-04-2023 (3η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 03-04-2023
Αριθ. Πρωτ.: 5631
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Παρασκευή 07/4/2023 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης της υψομετρικής μελέτης στα ΟΤ23 και ΟΤ23Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Παναγίας του Δήμου Θάσου .

2. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 82 του οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου.

3. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου μετά από αυτοδίκαιη άρση.

4. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ εντός τουριστικού καταλύματος ιδιοκτησίας της εταιρείας HOTEL ANGELICA O.E. με νόμιμο εκπρόσωπο την Κασαπάκη Αγγελική του Ιωάννη στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 2/2022 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Πρίνου.

6. Περί προσωρινής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, που βρίσκεται στο Θεολόγο του Δήμου Θάσου.

7. Περί εξετάσεως της υπ’ αρίθ. πρωτ. 19478/16-08-2022 αιτήσεως του Καραγιάννη Δημήτριου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος