Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08-05-2023 (5η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 04-05-2023
Αριθ. Πρωτ.: 7417
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Δευτέρα 08/05/2023 και ώρα 12:30 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Θάσου.

2. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην περιοχή των ΟΤ02 και ΟΤ03 στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου.

3. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ-Ε.ΚΟΡΔΕΛΗ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Βασιλείου, στον Ποτό Θεολόγου Θάσο του Δήμου Θάσου.

4. Περί πεζοδρόμησης του παραλιακού κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στο Δ.Δ. Σκάλα Ραχωνίου, από το Ξενοδοχείο Μπαμπατζίκου έως το Δημοτικό Καλογερικό κτήριο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος