Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-05-2023 (6η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 12-05-2023
Αριθ. Πρωτ.: 8166
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων.

2. Περί έγκρισης ή μη τμημάτων αιγιαλού Δήμου Θάσου προς δημοπράτηση.

3. Πεζοδρόμηση κοινοτικής οδού από είσοδο Λιμανιού – χείμαρρο Σωτήρα από 01/06 έως 30/09 κάθε έτους.

4. Περί οριοθέτησης της οδού 18ης Οκτωβρίου Κοινότητας Θάσου.

5. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με την επωνυμία «MARBLE BEACH PORTO VATHI» ιδιοκτησίας της ΗΡΑΚΛΕΙON A.E., με εκπρόσωπο τον Φιλιππίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Παναγίας στη θέση «ΒΑΘΥ» του Δήμου Θάσου.

6. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του Σταύρου στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος