Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-06-2023 (9η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 14-06-2023
Αριθ. Πρωτ.: 10867
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Δευτέρα 19/06/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Πεζοδρόμηση και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον κοινοτικό δρόμο μπροστά από την ταβέρνα ΜΙΛΤΟΣ στη Σκάλα Καλλιράχης.

2. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 4 και 12 μηκοτομών της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Τσαΐρια Λιμένα του Δήμου Θάσου (ΟΤ 210 211 και 212).

3. Περί γνωμοδότησης για την «Παραχώρηση δημοτικής δασικής έκτασης της Δ.Κ. Μαριών του Δήμου Θάσου για την «Δημιουργία Σκοπευτηρίου σε Δημοτική δασική έκταση της ΔΕ Μαριών»».

4. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία HOTEL BRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, στο Δασύλλιο Σκάλας Πρίνου Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Χορήγησης άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία Σ. ΜΑΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μανιό Σπυρίδων του Αθανασίου, στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου του Δήμου Θάσου.

6. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φυλακτού στη Σκάλα Μαριών Θάσου του Δήμου Θάσου».

7. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο (κατόχου 50%) τον ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος