Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11-08-2023 (12η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 07-08-2023
Αριθ. Πρωτ.: 14504
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σσε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Παρασκευή 11/08/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Μετεγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη Σκάλα Ραχωνίου.

2. Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην εταιρεία «STYDIOS ANNY I.K.E.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Παναγιώτη Μαλέ του Γεωργίου, στη Σκάλα Καλλιράχης Θάσου του Δήμου Θάσου.

3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας Καλούδη Βασιλείου του Άγγελου στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

4. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας της εταιρείας Α. ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ – Χ. ΜΩΤΑΪΤΟΥ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Τζερτζελά Αργύριο του Γεωργίου στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Περί οριστικής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Αναγνώστου Αγγέλας του Κων/νου στη Σαλιάρα Παναγίας Θάσου του Δήμου Θάσου.

6. Περί πεζοδρόμησης δρόμου στον οικισμό Παναγίας Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος