Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-09-2023 (13η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 25-09-2023
Αριθ. Πρωτ.: 17350
Αριθ. Συνεδρ.: 13η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Παρασκευή 29/09/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση Σήμανσης για την Απαγόρευση Στάσης – Στάθμευσης σε Δημοτικές Οδούς του Οικισμού Λιμένα Δ. Θάσου».

2. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12596/7-7-23 αίτησης της MARMOR SG A.E..

3. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου».

4. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την κατασκευή του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λιμεναρίων – Ποτού – Θεολόγου».

5. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13236/19-7-2023 αίτησης του κ. Σαλονικιού Νικολάου.

6. Περί προσωρινής 10 ήμερης σφράγισης ή μη του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας Α. ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ-Χ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ Ο.Ε. στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

7. Περί οριστικής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Προδρόμου στην παραλία Ατσπάς στη Σκάλα Μαριών Θάσου του Δήμου Θάσου.

8. Περί ανάκλησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι τις 02:00 π.μ., του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Ν.ΜΥΛΩΝΑΣ- Ε.ΚΟΡΔΕΛΗ Ε.Ε. στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

9. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ξανθόπουλου στην Παναγία Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος