Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-11-2023 (14η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 15-11-2023
Αριθ. Πρωτ.: 22590
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη  Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας Χρυσάφη Λαζαρου του Παναγιώτη στην Τρυπητή Λιμεναρίων Θάσου του Δήμου Θάσου.

2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι τις 03:00 π.μ., του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Παπαγαβριήλ Μαρία του Σωτηρίου στον Ποτό Θεολόγου Θάσου του Δήμου Θάσου.

3. Περί προσωρινής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» ιδιοκτησίας Ζωντανού Δημητρίου του Νικολάου στο Θεολόγο Θάσου του Δήμου Θάσου.
4. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν γραφείων Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
5. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τεχνική Έκθεση για τη Βελτίωση Προσβασιμότητας στο Κέντρο Κοινότητας Θάσου».

6. Έκφραση γνώμης επί τη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με Κυβόλιθους στον Οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».

7. Εξέταση εντάσεων για την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του χώρου ξενοδοχείων στον οικισμό Δασυλλίου Πρίνου Δήμου Θάσου για καθορισμό οικοδομικής γραμμής.

8. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου».

9. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Ανατολική Έξοδος Λιμεναρίων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος