Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-12-2023 (15η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 14-12-2023
Αριθ. Πρωτ.: 25994
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη  Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 21105/02-11-202 αίτησης του κ. Τρικούπη Πάντου.

2. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση σήμανσης για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στη δυτική έξοδο της Παραλιακής οδού Λιμένα Δ. Θάσου».

3. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στα ΟΤ143-ΟΤ145 του ρυμοτομικού σχεδίου Πρίνου Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος