Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 09-12-2020
Αριθ. πρωτ. : 14807
Αριθ. Συνεδρ.:47η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 ).

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1 «Περί κατάρτισης ή μη σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού».

»

Θέμα 2 «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο».

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Το κατεπείγον των θεμάτων αιτιολογείται  παρακάτω αναλυτικά:

 

Θέμα 1:

Απαιτείται μεταφορά ποσού από τον Κ.Α 257131.0004 «Προμήθεια κλαδοθρυματιστή»  σε νέο κωδικό «Προμήθεια οχήματος για τα συνεργεία του Δήμου»

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των συνεργείων με όχημα, διότι οι επεμβάσεις τους  στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται ο Δήμος Θάσου, αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα ιδίως τις τελευταίες ημέρες με τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο σχετικός στόλος οχημάτων του Δήμου είναι ανεπαρκής και πεπαλαιωμένος  στο μεγαλύτερο μέρος του για να  ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες των συνεργείων που επεμβαίνουν σε όλο το νησί.

 

 

Θέμα 2:

Σήμερα και ώρα 12.00 μεσημβρινή διεξήχθη η δημοπρασία περισυλλεγμένων  από το Δήμο Θάσου, ανεπιτήρητων  παραγωγικών ζώων  (240 αιγοπρόβατα) και κρίνεται απαραίτητη η άμεση έγκριση του πρακτικού προκειμένου ο πλειοδότης να παραλάβει τα ζώα το συντομότερο δυνατόν διότι τίθεται θέμα επιβίωσής τους.

Στην δημοπρασία προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος και έδωσε την τιμή των 8,00 € /ζώο που ήταν και η τιμή εκκίνησης για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει ως οριστικό ανάδοχο.

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) για την συζήτηση και την λήψη σχετικής απόφασης