Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ) χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης (171/2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ) χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης (171/2023).

Παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΕΠΕΤ_2023_11_161_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ