Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 20-02-2024 (7η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 12-02-2024
Αριθ. πρωτ. 4535
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την εταιρεία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ένταξης σε διακανονισμό ή μη οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2020 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά σε επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης στην περιοχή των ΟΤ19 και ΟΤ20 του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 9/2024 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος