Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής στις 04-03-2024 (9η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 28-02-2024
Αριθ. πρωτ. 6040
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:
1. κος Πυρήνας Ευστράτιος
2. κος Τσολάκης Σταύρος
3. κος Τσουλκάνης Γεώργιος
4. κα Φωκά Λαμπρινή
5. κος Αγγελόπουλος Αθανάσιος
6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τωνάρθρων75 και 74ΑτουΝ 3852/10 όπως ισχύουν.

1.«Περί έκφρασης γνώμης επί της αίτησης για ονοματοδοσία δημοτικής οδού στον Λιμένα Θάσου.».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

2.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 03 στο ΟΤ 54 στον οικισμό Σκάλας Ραχωνίου Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

3.«Περί κλεισίματος λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ και μεταφορά υπολοίπων σε λογαριασμό του Δήμου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

4.«Περί Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ».
(Εισηγητής: Κα Ειρήνη Ραφαήλ)

5.«Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών)».
(Εισηγητής: Κος Γεωργίου Ιωάννης)

6.«Περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2024».
(Εισηγητής: Κος Γεωργίου Ιωάννης)

7.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 9/2024 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Θάσου (έτοιμο
σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

10.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

11.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

12.«Περί έγκρισης συμμετοχής της Μικτής χορωδίας Δήμου Θάσου στο 16 ο χορωδιακό
αντάμωμα στο Προλειτουργικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Κορδελιού –
Ευόσμου».».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος