Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-01-2022 (Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής )

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 03-01-2022
Αριθ. Πρωτ.: 32

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο, κ. Κυριακίδη Ελευθέριο
  2. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Τσολάκης Σταύρος