Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-06-2022

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος, 28-06-2022

Αριθ. πρωτ.: 16116

Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Θάσου
  2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
  3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67παρ .5 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε δια περιφοράς σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του  Ν. 3852/2010   η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 28-06-2022 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. έως 14:00μμ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας  διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 226/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Το  έκτακτο  αφορά  την  κήρυξη σε κατάσταση  ειδικής  κινητοποίησης   Πολιτικής  Προστασίας   στο πλαίσιο   εφαρμογής   του  άρθρου   26 του  Ν. 4662/2020 ,όπως  ισχύει,   του  Δήμου  Θάσου   και  με την χρηματοδότηση   με το ποσό  των 120.000  € από  το Υπουργείο  Εσωτερικών.

Παρακαλούμε   όπως μας  ενημερώσετε   για  τη  συμμετοχή σας   με  αποστολή  ηλεκτρονικού μηνύματος    στο  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο   του  Δήμου Θάσου  ds.thassos@gmail.com  ή μέσω τηλεομοιότυπου  , καθώς  και τις  απόψεις σας  επί των ανωτέρω θεμάτων  και  για την  ψήφο σας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πιπίνης  Δημήτριος