Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18-08-2022 (14η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 29-07-2022
Αριθ. Πρωτ.:  19440
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  18-08-2022 και ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 264 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 265 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Ανακήρυξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β ́ σε Επίτιμο Δημότη Θάσου.

4. Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου προς τιμήν της Α.Θ.Π Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ Βαρθολομαίου.

5. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων – Ποταμιάς – Παναγίας» .

6. Περί τροποποίησης της Μελέτης Σήμανσης με τίτλο « Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στα σημεία τοποθέτησης διαδρόμων Seatrack» της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Θάσου (Υπ’ αριθ. 48 /2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος