Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-01-2024 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Θάσος,28/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                         Αριθ. Πρωτ.: 27320
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7
Τ. Κ.:64004 Θάσος
Πληροφορίες: Αρσενίου Σωτηρία
Τηλέφωνο: 2593350121
Email: prosopiko@thassos.gr

ΠΡΟΣ: τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο  Θάσου (Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 05-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ,μ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή  των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.5056/2023 και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Πυρήνας Ευστράτιος