Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-03-2023 (12η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 06-03-2023
Αριθ. πρωτ. 3566
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΟΥ Ο.Τ. 9 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Δ. ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 53.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί συνδιοργάνωσης η μη του «Εαρινού Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών» του Δήμου Θάσου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Γλαύκος» , του Λαογραφικού Συλλόγου Παναγίας «Ο Βάκχος» , του Συλλόγου Ποντίων Διογένης ο Σινωπεύς» και του Θασιακού Συλλόγου Προσφύγων Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης « Άγιος Ιωάννης».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος