Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2023 (15η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 17-03-2023
Αριθ. πρωτ. 4440
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Καβάλα και στην Κομοτηνή και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.« Περί συνδιοργάνωσης ή μη του Φεστιβάλ Παράδοσης Θάσου «Παλατάκι» του Δήμου Θάσου, του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Αθανάσιος το «Κάστρο» και του Φεστιβάλ Παράδοσης Θάσου «Παλατάκι».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί συνδιοργάνωσης ή μη της Εκδήλωσης «Πρωτομαγιά 2023» του Δήμου Θάσου και του Πολιτιστικού& Φυσιολατρικού Συλλόγου ‘’Μικρό Καζαβήτι’’ στο Δασύλιο Πρίνου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

7.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

8.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος