Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 31-05-2023 (24η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 30-052023
Αριθ. πρωτ. 9711
Αριθ. Συνεδρ.:24η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 31η του μηνός  Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί κατάρτισης των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το έτος 2023, σύμφωνα με την αριθ. 38609ΕΞ2023 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/10-3-2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Λόγω θερινής περιόδου και έναρξης καλοκαιρινής σεζόν καθώς και καθορισμένης ημερομηνίας διεκπεραίωσης διαδικασίας από την 38609ΕΞ2023 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/10-3-2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος