Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 26-07-2023 (34η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 26-072023
Αριθ. πρωτ. 13759
Αριθ. Συνεδρ.: 34η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 26η  του μηνός  Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί σύναψης ή μη σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Μίσθωση απορριμματοφόρων για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Στο Δήμος Θάσου, μετά από διαδοχικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εργατών καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων , δεν κατέστη δυνατόν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας .
Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι 2 από τα απορριμματοφόρα του στόλου του Δήμου και ένα που θα παραδοθεί εντός των ημερών κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού για την προμήθειά του, δεν δύναται να στελεχωθούν και ιδιαίτερα οι θέσεις των οδηγών αυτών παραμένουν κενές.
Εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου, με μεγάλη προσέλευση τουριστών στο νησί, τα προβλήματα στην καθαριότητα είναι μεγάλα, με αποτέλεσμα και με τις παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα να διακινδυνεύει η υγεία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι εξαιρετικά επείγον , να προχωρήσουμε στην μίσθωση 2 απορριμματοφόρων με οδηγό έως του ποσού των 37.200,00 €, γεγονός που απαιτεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος