Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-05-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 21-05-2021
Αριθ. πρωτ. 7532
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 25η του μηνός  Μαΐου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ‘Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού», στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Στέλλα Τσούπρα)

2. «Περί επέκταση χρόνου δωρεάς ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από την εταιρεία ENDLESS HOLIDAY A.E προς το Δήμο Θάσου με αριθμό απόφασης 145/20».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης της πράξης «Ευφυείς εφαρμογές για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της υγείας- πρόνοιας στο Δήμο Θάσου» στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης της πράξης «ThaSOS-ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης αναγγελίας κινδύνων και προειδοποίησης έντονων καιρικών φαινομένων στη Θάσο – Προμήθεια ημιφορτηγών με αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα για εντοπισμό και αντιμετώπιση κινδύνων στα πλαίσια του προγράμματος‘ ’Αντώνης Τρίτσης’’ πρόσκληση ΑΤ08».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος