Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-12-2023 (55η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-12-2023
Αριθ. πρωτ. 26029
Αριθ. Συνεδρ.: 55η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ02 στο ΟΤ60 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ01 στο ΟΤ23 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

5.«Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ07 στο ΟΤ57 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

6.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος