Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

Θάσος, 8-3-21

Αριθ. πρωτ. 3452

Αριθ. Συνεδρ.:13η

 

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

 1. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής:  Πατήρας Νικόλαος )

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη ισολογισμών ετών 2018, 2019, 2020 του «Κληροδοτήματος Ραξή » Θάσου».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας  )

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη απολογισμών ετών 2018, 2019, 2020 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας   )

 1. «Περί κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού « Κληροδοτήματος Ραξή», Οικ. Έτους 2021 ».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 1. «Περί πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων Δήμου Θάσου Έτους (2022-2025) ».

(Εισηγητής: Στρατηγέντας Σωτήριος )

 

 1. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα Έτος 2021 ».

 

(Εισηγητής: Στρατηγέντας Σωτήριος    )

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος