Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 01-10-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 27-09-2021
Αριθ. πρωτ. 14772
Αριθ. Συνεδρ.: 53η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 1η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Εξειδίκευσης πίστωσης για τη βράβευση των πέντε (5) πρώτων σε βαθμολογία υποψηφίων της Θάσου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί Αποδοχής η μη της Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Πράσινο Ταμείο για την Υλοποίηση του Έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας”».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος