Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 17-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θάσος, 13 -7-2020                         

 Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ                                      Αριθ. πρωτ. : 7604

 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                       Αριθ. Συνεδρ.:24η

  

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

        1.  κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
        2. κ. Τσολάκης Σταύρος
        3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
        4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
        5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
        6.    κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 17η του μηνός Ιουλίου  έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

( Εισηγητής :  Δήμαρχος  )

 

 1. « Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή των ΟΤ 147 και 147Α στον οικισμό Λιμένα Δήμου Θάσου».

( Εισηγητής :  Σωτηρέλη Θωμαή   )

 

 1. «Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού ».

( Εισηγητής :  Σωτηρέλη Θωμαή   )

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού όρων διακήρυξης για την εργασία ΄΄ Ασφάλεια Παραλιών – Ναυαγοσώστες΄΄

( Εισηγητής :  Δήμαρχος  )

 

 1. « Περί έγκριση η μη απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το Οικονομικό Έτος 2018 ».

( Εισηγητής :  Δήμαρχος  )

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος