Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ    ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (9ΔΨΑΟΛ8Υ-Π46)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (6Π3ΟΟΛ8Υ-6ΧΩ)