Δήμος Θάσου


Στοχοθεσία Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2023

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη στοχοθεσία του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2023.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2023