Δήμος Θάσου


Στοχοθεσία Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2024

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη στοχοθεσία του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2024

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2024.